Kako rezervirati

Za potrebe rezervaciju odabrane usluge, gost uplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana,
a ostatak iznosa plaća se u turističkoj agenciji Aventura na dan dolaska u smještaj -u gotovini.
Mogućnosti plaćanja rezervacije su: kreditne kartice /American Express, MasterCard, Visa/
te bankovna doznaka ako nije drukčije dogovoreno sa osobljem Aventure.